«Захисти себе і свою родину» На реалізації

Доданий
28.05.2021
Номер
49
Соціальний захист

Цей проєкт спрямований на впровадження ефективної моделі психологічної підтримки та супроводу (у тому числі он-лайн) вразливих верств населення щодо відновлення ресурсів людини для роботи в нових умовах праці і побуту (реадаптації), розвитку навичок стресостійкості, а також прийняття «нової реальності».

Автор проєкту
Бюджет
299 540 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
вул. Незалежності, 46, Чернігів

Опис

Детальний опис проєкту

Поширення COVID-19, продовження конфлікту на Сході України негативно впливають на психологічний стан та активну життєдіяльність населення міста. Значною мірою змінили та розширили перелік вразливих категорій, охопивши як вразливість до вірусу з точки зору наслідків для здоров’я, так і соціально-економічну вразливість різних верств населення.
Актуальним постає питання щодо формування психологічної пружності представників різних вразливих соціальних груп і відповідної протидії прогнозованим соціально-економічним наслідкам.
Зміна ставлення до світосприйняття, негативні думки про майбутнє, втрата роботи, конфлікти в сім’ї, безпорадність у прийнятті адекватного рішення, «психологічне вигорання» призводять до зростання тривоги, депресії, і як наслідок, втрати психологічного контролю і особистісного опору у подоланні зростаючого стресу.
Вплив цих подій та нових стрес-факторів зумовили збільшення вразливих соціальних категорій населення та загострило необхідність надання одночасно соціальної і психологічної допомоги.
Без допомоги психолога, дитина, але й часто і доросла людина самотужки не зможуть впоратися з травмою, кризовою ситуацією, і як наслідок – негативний вплив як на її фізичний так і психологічний стани. А якщо брати дорослу людину, батька чи матір, то відповідний вплив кризової ситуації може негативно впливати на їх ставлення до власних дітей.
У зв’язку з цим, суттєво підвищується актуальність та значення надання професійної психологічної допомоги.
Групова та індивідуальна психологічна допомога надається у формі очної індивідуальної консультації або по телефонучи онлайн (скайп, зум) в залежності від введення/зняття обмежень, пов’язаних із загостренням пандемії.
Цей проєкт передбачає набуття знань, формування навичок і вмінь представниками вразливих груп і громад та підтримку впровадження їх мікроініціатив для розбудови опірності та мінімізації негативних соціально-економічних наслідків COVID-19.

Інформація стосовно доступності (результатів) проєкту для мешканців міста Чернігова у разі його реалізації

Інформація про реалізацію проєкту, звіти про проведену роботу будуть представлені в місцевих ЗМІ, соціальних мережах та інтернет-ресурсах організації

Обґрунтування необхідності реалізації проєкту, а також його бенефіціари

Основною метою запропонованого проєкту є впровадження моделі соціально-психологічних реадаптаційних заходів у практику громадських організацій, що опікуються вразливими категоріями населення шляхом набуття знань, формування навичок і вмінь у представників вразливих груп і громад та підтримку, впровадження їх мікро-ініціатив дляпсихологічної пружності та мінімізації негативних соціально-економічних наслідків COVID-19, а також попередження та протидіясоціальній стигматизації вразливих груп і громад в контексті поширення COVID-19.
Реалізація проєкту дозволить вирішити ряд питань:
- Значно покращити психоемоційний та морально-психологічний стан представників вразливих груп і громад населення міста та членів їх родин;
- Підготувати учасників проекту здатних надавати у подальшому психосоціальну допомогу членам своїх громадських організацій в рамках груп «самопідтримки та взаємодопомоги»;
Бенефіціарами цього проекту є біля 500 учасників та членів їх родин.

Фотографії

Відповідальні підрозділи

Фінансове управління ЧМР

Департамент соціальної політики ЧМР