«Free English» - створення сучасних умов для безкоштовного вивчення англійської мови Брав участь

Доданий
05.09.2017
Номер
26
Освіта

Створення сприятливих умов для організації безкоштовного вивчення англійської мови дітей міста Чернігова шляхом забезпечення клубів за місцем проживання необхідним обладнанням, що сприятиме розвитку творчої активності, захопленню англійською мовою, ефективному засвоєнню матеріалу, формуванню у дітей комунікативної англомовної компетенції.

Автор проєкту
Тетяна
Тетяна Кузьміна
Бюджет
132 200 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Деталізований опис проекту

Клуби «Берегиня» та «Юність» входять до складу Комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської ради». Метою їх діяльності є всебічне сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді м.Чернігова, задоволення їх потреб у творчій самореалізації, додатковій освіті та організації змістовного дозвілля, Хнадання їм можливостей розвитку власного потенціалу, виховання моральних якостей, що ґрунтуються на національно-культурних, духовних, а також історичних цінностях нашої держави.
На базі даних клубів працюють педагоги з відповідною освітою, які проводять безкоштовні заняття з англійської мови, метою яких є розкриття творчого потенціалу дітей, сприяння повноцінному розвитку, збагаченню їх інтелектуальної, вольової, моральної та соціальної сфер у процесі оволодіння засобами іншомовного спілкування.
На теперішній час неможливе належне проведення даних занять через відсутність необхідної матеріально-технічної бази. Придбання необхідного обладнання (інтерактивної дошки, проектора, акустичної системи, комп’ютера та меблів) дозволить організувати безкоштовне навчання англійській мові на належному рівні для всіх бажаючих учнів міста та мікрорайонів поблизу вул.Героїв Чорнобиля та вул.Рокосовського, сприятиме залученню дітей до відвідування клубів, допоможе дітям розумно і цікаво проводити свій вільний час, пробудить допитливість та любов до знань, розширить кругозір та лігвістичну базу, полегшить та покращить засвоєння матеріалу шкільного предмету, допоможе ще більше зацікавити дітей до вивчення англійської мови.

Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста

У разі реалізації проекту всі бажаючі діти міста (від 6 до 18 років), а зокрема мікрорайонів поблизу вул. Г.Чорнобиля і вул. Рокосовського отримають можливість безкоштовно та на належному рівні вивчати англійську мову, поглиблювати знання, збагачувати словниковий запас та розумно і цікаво проводити свій вільний час. Реалізація даного проекту сприятиме пробудженню допитливості та любові до знань, розширенню кругозору та лігвістичної бази, забезпечить полегшення та покращення засвоєння матеріалу шкільного предмету, допоможуть ще більше зацікавити дітей до вивчення англійської мови на базі клубів за місцем проживання «Берегиня» та «Юність», які входять до складу Комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської ради».

Обгрунтування небхідності реалізації проекту

Основною метою даного проекту є створення доступних, сучасних та належних умов, що сприятимуть вивченню англійської мови для всіх бажаючих дітей міста Чернігова безкоштовно.
Необхідним є забезпечення клубів «Берегиня» та «Юність» сучасним обладнанням для організації викладання та вивчення англійської мови, оскільки в місті немає подібних безкоштовних гуртків.З реалізацією даного проекту всі бажаючі діти міста зможуть відвідувати клуби «Берегиня» (вул.Г.Чорнобиля, 4А) та «Юність» (вул.Рокосовського,14) з метою вивчення, поглиблення та вдосконалення змісту вивчення англійської мови. Водночас дана робота буде позитивно впливати на навчальну діяльність учнів з англійської мови.